Pradosham 18th March 2019 Vignesh Studio Our Own Premises T.Nagar

Moolam 28.02.2019 Orikkai Kanchipuram

25th Aaradhanai Celebrations 02.01.2019 @ Orikkai Manimandapam Kanchipuram

Sri Thigarajarin Pancharathnam 25th Aaradhanai Celebrations 01.01.2019

Kodi Nama Japam @ Orikkai 4th Day 28.10.2018

Kodi Nama Japam @ Orikkai 3rd Day 27.10.2018

Orikkai Sri Sri Mahaswamigal Manimandapam Rajagopuram Kumbhabhishekam Function
Orikkai Kanchipuram

Orikkai Sri Sri Mahaswamigal Manimandapa Nandhi Mandapam & Rajagopuram Kumbabhishekam 22.06.2018

Orikkai Big Nandhi Abhishekam(Bimpa Sutthi) On 20.06.2018

Day-5 21.06.2018 (Morning)

Day-2 18.06.2018 (Morning)

Day-1 17.06.2018 (Morning)

Day-3 21.06.2018 (Evening)

Day-2 18.06.2018 (Evening)

Day-1 17.06.2018 (Evening)