Navarathri Musical Concerts 2021 Live 08.10.2021

Kalaimamani Sikkil Smt Mala Chandrasekhar – Flute
Smt Meera Sivaramakrishnan – Violin
Sri S J Arjun Ganesh – Mridangam
Trichy Dr K Murali – Ghatam
Sri Gururaj – Morsing