127th Jayanthi Celebrations 05.06.2020 (Maha Anusham)

Maha Anusham (127th Jayanthi) Live Video fromĀ Murthy Street Chennai-33
Between 8.30 AM Onwards (IST)

Anusham Celebration 05.06.2020 Murthy Street West Mambalam Chennai-33

Maha Anusham (127th Jayanthi) Music Concert

Between 4.00 PM Onwards (IST)Vidwan Sri T.R. Vasudevan – Vocal
Sri. Sai Vignesh – Vocal
Sri. Giridharan – Vocal
Kumari. Shriya Vishnu Ram

S.P. Anantha Padmanabha – Violin
S.J.Arjun Ganesh – Mridangam
Trichy Dr. K. Murali – Ghatam